Faktúry


Faktúra 90_2017
prijatá: 18.7.2017; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.11.2017-18.02.2018; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 10.10.2017; dátum splatnosti: 19.11.2017;


Faktúra 89_2017
prijatá: 19.10.2017; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621702019; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 4. štvrťrok 2017; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 12.10.2017; dátum splatnosti: 11.11.2017;


Faktúra 88_2017
prijatá: 19.10.2017; dodávateľ:Nadační fond GAUGEAMUS, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, ČR; IČO: 25228633; faktúra číslo: 170800006; popis: faktúra za vstupný poplatok na XXVI. ročník Dejepisnej súťaže; celková suma: 350,00 €; dátum vystavenia: 9.10.2017; dátum splatnosti: 23.10.2017;


Faktúra 87_2017
prijatá: 10.10.2017; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 217100119; popis: faktúra za servisné práce 4. štvrťrok 2017; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 6.10.2017; dátum splatnosti: 20.10.2017;


Faktúra 86_2017
prijatá: 9.10.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9100955678; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.10.2017-31.10.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.10.2017; dátum splatnosti: 17.10.2017;


Faktúra 85_2017
prijatá: 9.10.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2100958160; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.09.2017-30.09.2017; celková suma: 22,62 €; dátum vystavenia: 1.10.2017; dátum splatnosti: 17.10.2017;


Faktúra 84_2017
prijatá: 9.10.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.10.-3.11.2017; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.10.2017; dátum splatnosti: 22.10.2017;


Faktúra 83_2017
prijatá: 5.10.2017; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20171686; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika a zdravotného dohľadu, obdobie 3. štvrťrok 2017; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 30.9.2017; dátum splatnosti: 14.10.2017;


Faktúra 82_2017
prijatá: 4.10.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 542017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zametnancov, obdobie september 2017; celková suma: 36,60 €; dátum vystavenia: 3.10.2017; dátum splatnosti: 17.10.2017;


Faktúra 81_2017
prijatá: 4.10.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 532017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie september 2017; celková suma: 823,20 €; dátum vystavenia: 3.10.2017; dátum splatnosti: 17.10.2017;


Faktúra 80_2017
prijatá: 03.10.2017; dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34808612; faktúra číslo: 1700117; popis: faktúra za údržbárky materiál, obdobie september 2017; celková suma: 7,79 €; dátum vystavenia: 29.9.2017; dátum splatnosti: 13.10.2017;


Faktúra 79_2017
prijatá: 28.9.2017; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2122941247; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 22.6.2017-20.9.2017; celková suma: 351,71 €; dátum vystavenia: 25.9.2017; dátum splatnosti: 13.10.2017;


Faktúra 78_2017
prijatá: 20.9.2017; dodávateľ: OXICO Ing. Ján Strapec, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava,; IČO: 11667958; faktúra číslo: 11667958; popis: faktúra za učebnice ANJ, obdobie september 2017; celková suma: 480,00 €; dátum vystavenia: 14.9.2017; dátum splatnosti: 28.09.2017;


Faktúra 77_2017
prijatá: 18.9.2017; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511077016; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 4.10.2017-3.10.2018; celková suma: 257,38 €; dátum vystavenia: 11.9.2017; dátum splatnosti: 4.10.2017;


Faktúra 76_2017
prijatá: 8.9.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.9.-3.10.2017; celková suma: 36,90 €; dátum vystavenia: 8.9.2017; dátum splatnosti: 22.9.2017;


Faktúra 75_2017
prijatá: 7.9.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2799918023; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.09.2017-30.09.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.9.2017; dátum splatnosti: 18.9.2017;


Faktúra 74_2017
prijatá: 7.9.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 9799920186; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.08.2017-31.08.2017; celková suma: 22,75 €; dátum vystavenia: 1.9.2017; dátum splatnosti: 18.9.2017;


Faktúra 73_2017
prijatá: 16.8.2017; dodávateľ: František Miščík EPEMIX-R Sabinov, Ul. Mieru 21, 083 01 Sabinov; IČO: 10733442; faktúra číslo: 20170805; popis: faktúra revízie el. zariadení a bleskozvodov, obdobie august 2017; celková suma: 4 000,00 €; dátum vystavenia: 15.08.20177; dátum splatnosti: 25.8.2017;


Faktúra 72_2017
prijatá: 10.8.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 6798930163; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.08.2017-31.08.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.8.2017; dátum splatnosti: 17.8.2017;


Faktúra 71_2017
prijatá: 10.8.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0798932624; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.07.2017-31.07.2017; celková suma: 21,43 €; dátum vystavenia: 1.8.2017; dátum splatnosti: 17.8.2017;


Faktúra 70_2017
prijatá: 8.8.2017; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie jún - august 2017; celková suma: 407,00 €; dátum vystavenia: 1.8.2017; dátum splatnosti: 15.8.2017;


Faktúra 69_2017
prijatá: 8.8.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.8.-3.9.2017; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 8.8.2017; dátum splatnosti: 22.8.2017;


Faktúra 68_2017
prijatá: 3.8.2017; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621701276; popis: faktúra za MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok 2017; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 31.7.2017; dátum splatnosti: 30.8.2017;


Faktúra 67_2017
prijatá: 1.8.2017; dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. r. o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina,; IČO: 31592503; faktúra číslo: 1703754000; popis: faktúra za predplatné Fin. spravodajca , obdobie rok 2018; celková suma: 26,40 €; dátum vystavenia: 28.7.2017; dátum splatnosti: 11.8.2017;


Faktúra 66_2017
prijatá: 18.7.2017; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.8.2017-18.11.2017; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 7.7.2017; dátum splatnosti: 19.8.2017;


Faktúra 65_2017
prijatá: 18.7.2017; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621701016; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 3. štvrťrok 2017; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 12.7.2017; dátum splatnosti: 11.8.2017;


Faktúra 64_2017
prijatá: 12.7.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.7.-3.8.2017; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 8.7.2016; dátum splatnosti: 22.7.2017;


Faktúra 63_2017
prijatá: 12.7.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5100029914; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.07.2017-31.07.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.7.2017; dátum splatnosti: 17.7.2017;


Faktúra 62_2017
prijatá: 12.7.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4797948134; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.06.2017-30.06.2017; celková suma: 25,06 €; dátum vystavenia: 1.7.2017; dátum splatnosti: 17.7.2017;


Faktúra 61_2017
prijatá: 6.7.2017; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20171122; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika a zdravotného dohľadu, obdobie 2. štvrťrok 2017; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 30.6.2017; dátum splatnosti: 14.7.2017;


Faktúra 60_2017
prijatá: 6.7.2017; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1172205829; popis: faktúra za tlačivá, obdobie júl 2017; celková suma: 107,62 €; dátum vystavenia: 3.7.2017; dátum splatnosti: 17.7.2017;


Faktúra 59_2017
prijatá: 6.7.2017; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 217070054; popis: faktúra za servisné práce 3. štvrťrok 2017; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 3.7.2017; dátum splatnosti: 17.7.2017;


Faktúra 58_2017
prijatá: 4.7.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 472017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zametnancov, obdobie jún 2017; celková suma: 32,94 €; dátum vystavenia: 3.7.2017; dátum splatnosti: 17.7.2017;


Faktúra 57_2017
prijatá: 4.7.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 462017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie jún 2017; celková suma: 481,20 €; dátum vystavenia: 3.7.2017; dátum splatnosti: 17.7.2017;


Faktúra 56_2017
prijatá: 3.7.2017; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2122617029; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 16.3.2016-21.6.2017; celková suma: 456,08 €; dátum vystavenia: 27.6.2017; dátum splatnosti: 17.7.2017;


Faktúra 55_2017
prijatá: 15.6.2017; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 323233; faktúra číslo: 20170442; popis: faktúra za vstupenky na 55. FKaŠ zo SF, obdobie jún 2017; celková suma: 72,00 €; dátum vystavenia: 15.6.2017; dátum splatnosti: 26.6.2017;


Faktúra 54_2017
prijatá: 8.6.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.6.-3.7.2017; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 8.6.2016; dátum splatnosti: 22.6.2017;


Faktúra 53_2017
prijatá: 7.6.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5100029914; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.06.2017-30.06.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.6.2017; dátum splatnosti: 19.6.2017;


Faktúra 52_2017
prijatá: 7.6.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 5100007649; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.05.2017-31.05.2017; celková suma: 24,18 €; dátum vystavenia: 1.6.2017; dátum splatnosti: 19.6.2017;


Faktúra 51_2017
prijatá: 5.6.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 362017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie máj 2017; celková suma: 628,80 €; dátum vystavenia: 2.6.2017; dátum splatnosti: 16.6.2017;


Faktúra 50_2017
prijatá: 5.6.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 352017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie máj 2017; celková suma: 41,48 €; dátum vystavenia: 2.6.2017; dátum splatnosti: 16.6.2017;


Faktúra 49_2017
prijatá: 30.5.2017; dodávateľ: Peter Gula, Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník,; IČO: 35244429; faktúra číslo: 170104; popis: faktúra za kontrolu HP, obdobie máj 2017; celková suma: 41,00 €; dátum vystavenia: 26.5.2017; dátum splatnosti: 5.6.2017;


Faktúra 48_2017
prijatá: 24.5.2017; dodávateľ: Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zácmuky, ČR,; IČO: 69639485; faktúra číslo: 33617; popis: faktúra za biologické čistenie odpadov, obdobie Máj 2017; celková suma: 180,00 €; dátum vystavenia: 15.5.2017; dátum splatnosti: 7.6.2017;


Faktúra 47_2017
prijatá: 17.5.2017; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 16; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.4.-30.4.2017; celková suma: 817,60 €; dátum vystavenia: 17.5.2017; dátum splatnosti: 24.5.2017;


Faktúra 46_2017
prijatá: 15.5.2017; dodávateľ: EPL s. r. o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava, ; IČO: 46724605; faktúra číslo: 2016082; popis: faktúra za predplatné Geografia , obdobie máj 2017; celková suma: 10,00 €; dátum vystavenia: 1.4.2016; dátum splatnosti: 20.4.2016;


Faktúra 45_2017
prijatá: 28.4.2017; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621700169; popis: faktúra za MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok 2017; celková suma: 193,28 €; dátum vystavenia: 25.4.2017; dátum splatnosti: 24.5.2017;


Faktúra 44_2017
prijatá: 10.5.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0795991118; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2017-30.04.2017; celková suma: 23,12 €; dátum vystavenia: 1.5.2017; dátum splatnosti: 17.5.2017;


Faktúra 43_2017
prijatá: 10.5.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 57959884999; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2017-31.05.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.5.2017; dátum splatnosti: 17.5.2017;


Faktúra 42_2017
prijatá: 10.5.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2017; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 8.5.2016; dátum splatnosti: 22.5.2017;


Faktúra 41_2017
prijatá: 5.5.2017; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie marec - máj 2017; celková suma: 251,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2017; dátum splatnosti: 15.5.2017;


Faktúra 40_2017
prijatá: 2.5.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 242017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie apríl 2017; celková suma: 805,20 €; dátum vystavenia: 2.5.2017; dátum splatnosti: 17.5.2017;


Faktúra 39_2017
prijatá: 2.5.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 232017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie apríl 2017; celková suma: 28,06 €; dátum vystavenia: 2.5.2017; dátum splatnosti: 17.5.2017;


Faktúra 38_2017
prijatá: 25.4.2017; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511054620; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 14.4.2017-13.04.2018; celková suma: 100,68 €; dátum vystavenia: 31.3.2017; dátum splatnosti: 30.4.2017;


Faktúra 37_2017
prijatá: 24.4.2016; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 323233; faktúra číslo: 2710225120; popis: faktúra za poplatok za komunálny odpad, obdobie rok 2017; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 3.4.2017; dátum splatnosti: 31.10.2017;


Faktúra 36_2017
prijatá: 20.4.2017; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621700040; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2017; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 13.4.2017; dátum splatnosti: 13.5.2017;


Faktúra 35_2017
prijatá: 20.4.2017; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 10; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2017; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 20.4.2017; dátum splatnosti: 4.5.2017;


Faktúra 34_2017
prijatá: 20.4.2017; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 9; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2017; celková suma: 957,09 €; dátum vystavenia: 20.4.2017; dátum splatnosti: 4.5.2017;


Faktúra 33_2017
prijatá: 19.4.2017; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.5.2017-18.08.2017; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 11.4.2017; dátum splatnosti: 19.5.2017;


Faktúra 32_2017
prijatá: 19.4.2017; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 217040118; popis: faktúra za servisné práce 2. štvrťrok 2017; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 10.4.2017; dátum splatnosti: 24.4.2017;


Faktúra 31_2017
prijatá: 10.4.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2017; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 8.4.2016; dátum splatnosti: 22.4.2017;


Faktúra 30_2017
prijatá: 7.4.2017; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina, ; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20170532; popis: faktúra za služby bezpečnostného technika a zdravotného dohľadu, obdobie 1. štvrťrok 2017; celková suma: 113,40 €; dátum vystavenia: 31.3.2017; dátum splatnosti: 14.4.2017;


Faktúra 29_2017
prijatá: 6.4.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4792011049; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2017-31.04.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 1.4.2017; dátum splatnosti: 18.4.2017;


Faktúra 28_2017
prijatá: 6.4.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 7795013549; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2017-31.03.2017; celková suma: 23,59 €; dátum vystavenia: 1.4.2017; dátum splatnosti: 18.4.2017;


Faktúra 27_2017
prijatá: 4.4.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 172017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie marec 2017; celková suma: 906,00 €; dátum vystavenia: 30.3.2017; dátum splatnosti: 14.4.2017;


Faktúra 26_2017
prijatá: 4.4.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 162017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie marec 2017; celková suma: 32,94 €; dátum vystavenia: 30.3.2017; dátum splatnosti: 14.4.2017;


Faktúra 25_2017
prijatá: 4.4.2017; dodávateľ: EUTOHOTEL LABOREC s.r.o., Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 36456578; faktúra číslo: 170083; popis: faktúra za podanie strav počas celomestských osláv Dňa učiteľov zo SF, obdobie 31.3.2017; celková suma: 72,70 €; dátum vystavenia: 3.4.2017; dátum splatnosti: 15.4.2017;


Faktúra 24_2017
prijatá: 4.4.2017; dodávateľ: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava,; IČO: 35810734; faktúra číslo: 121701000; popis: faktúra za prenájom zariadení a riešení tabletov, obdobie rok 2017; celková suma: 25,20 €; dátum vystavenia: 3.4.2017; dátum splatnosti: 17.4.2017;


Faktúra 23_2017
prijatá: 28.3.2017; dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,; IČO: 36570460; faktúra číslo: 2122183080; popis: faktúra za vodné, stočné a voda z povrchového odtoku, obdobie 7.12.2016-15.3.2017; celková suma: 462,08 €; dátum vystavenia: 22.3.2017; dátum splatnosti: 10.4.2017;


Faktúra 22_2017
prijatá: 15.3.2017; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 8; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.2.-28.2.2017; celková suma: 1 303,20 €; dátum vystavenia: 15.3.2017; dátum splatnosti: 29.3.2017;


Faktúra 21_2017
prijatá: 15.3.2017; dodávateľ: SAJM Company, s. r. o., Kukučínova 891, 091 01 Stropkov, ; IČO: 47519410; faktúra číslo: 170031; popis: faktúra za podanie stravy pri priležitosti 12. roč.gymnázialného plesu plesu zo SF; celková suma: 143,26 €; dátum vystavenia: 15.3.2017; dátum splatnosti: 28.3.2017;


Faktúra 20_2017
prijatá: 15.3.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 92017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie február 2017; celková suma: 986,40 €; dátum vystavenia: 3.3.2017; dátum splatnosti: 20.3.2017;


Faktúra 19_2017
prijatá: 15.3.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 82017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie február 2017; celková suma: 35,38 €; dátum vystavenia: 3.3.2017; dátum splatnosti: 20.3.2017;


Faktúra 18_2017
prijatá: 13.3.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 4794042150; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2017-31.03.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.3.2017; dátum splatnosti: 17.3.2017;


Faktúra 17_2017
prijatá: 13.3.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 0794044468; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2017-28.02.2017; celková suma: 25,08 €; dátum vystavenia: 2.3.2017; dátum splatnosti: 17.3.2017;


Faktúra 16_2017
prijatá: 13.3.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2017; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 8.3.2016; dátum splatnosti: 22.3.2016;


Faktúra 15_2017
prijatá: 20.2.2017; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1172201295; popis: faktúra za tlačivá, obdobie február 2017; celková suma: 24,60 €; dátum vystavenia: 13.2.2017; dátum splatnosti: 27.2.2017;


Faktúra 14_2017
prijatá: 15.2.2017; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2017; celková suma: 2 598,75 €; dátum vystavenia: 15.2.2017; dátum splatnosti: 22.2.2017;


Faktúra 13_2017
prijatá: 15.2.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2017; celková suma: 46,00 €; dátum vystavenia: 15.2.2017; dátum splatnosti: 22.2.2017;


Faktúra 12_2017
prijatá: 8.2.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2793077379; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2017-28.02.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.2.2017; dátum splatnosti: 17.2.2017;


Faktúra 11_2017
prijatá: 8.2.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 2793079748; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2017-31.01.2017; celková suma: 25,81 €; dátum vystavenia: 2.2.2017; dátum splatnosti: 17.2.2017;


Faktúra 10_2017
prijatá: 6.2.2017; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2017; celková suma: 564,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2017; dátum splatnosti: 15.2.2017;


Faktúra 9_2017
prijatá: 6.2.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 22017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu žiakov, obdobie január 2017; celková suma: 1 223,10 €; dátum vystavenia: 2.2.2017; dátum splatnosti: 16.2.2017;


Faktúra 8_2017
prijatá: 6.2.2017; dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce, ; IČO: 37874055; faktúra číslo: 12017; popis: faktúra za režijné náklady na stravu zamestnancov, obdobie január 2017; celková suma: 34,16 €; dátum vystavenia: 2.2.2017; dátum splatnosti: 16.2.2017;


Faktúra 7_2017
prijatá: 25.1.2017; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 217010565; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2017; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 14.1.2017; dátum splatnosti: 31.1.2017;


Faktúra 6_2017
prijatá: 24.1.2017; dodávateľ:JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2; IČO: 11821973; faktúra číslo: 17171189; popis: faktúra za predplatné časopis ŠKOLA 2017; celková suma: 25,00 €; dátum vystavenia: 20.1.2017; dátum splatnosti: 10.2.2017;


Faktúra 5_2017
prijatá: 16.1.2017; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 217010158; popis: faktúra za RAP za rok 2017; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 10.1.2017; dátum splatnosti: 24.1.2017;


Faktúra 4_2017
prijatá: 16.1.2017; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3621603203; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2017; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 9.1.2017; dátum splatnosti: 8.2.2017;


Faktúra 3_2017
prijatá: 16.1.2017; dodávateľ: ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,; IČO: 00151700; faktúra číslo: 511093368; popis: faktúra za poistenie majetku, obdobie 19.2.2017-18.05.2017; celková suma: 231,78 €; dátum vystavenia: 16.1.2017; dátum splatnosti: 19.2.2017;


Faktúra 2_2017
prijatá: 10.1.2017; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8792120960; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2017-31.01.2017; celková suma: 131,45 €; dátum vystavenia: 2.1.2017; dátum splatnosti: 17.1.2017;


Faktúra 1_2017
prijatá: 9.1.2017; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2017; celková suma: 46,12 €; dátum vystavenia: 8.1.2016; dátum splatnosti: 22.1.2016;