Faktúry


Faktúra 1_2021
prijatá: 2.1.2021; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1021010186; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.1.-31.1.2021; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.1.2021; dátum splatnosti: 15.1.2021;


Faktúra 2_2021
prijatá: 8.1.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8275129870; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.01.2021-31.01.2021; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.1.2021; dátum splatnosti: 17.1.2021;


Faktúra 3_2021
prijatá: 8.1.2021; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.1.-3.2.2021; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 6.1.2021; dátum splatnosti: 20.1.2021;


Faktúra 4_2021
prijatá: 18.1.2021; dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica; IČO: 31331131; faktúra číslo: 1212200116; popis: faktúra za tlačivá, obdobie január 2021; celková suma: 24,52 €; dátum vystavenia: 12.1.2021; dátum splatnosti: 31.1.2021;


Faktúra 5_2021
prijatá: 18.1.2021; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 221010103; popis: faktúra za RAP za rok 2021; celková suma: 964,51 €; dátum vystavenia: 12.1.2021; dátum splatnosti: 26.1.2021;


Faktúra 6_2021
prijatá: 18.1.2021; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 221010347; popis: faktúra za servisné práce 1. štvrťrok 2021; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 12.1.2021; dátum splatnosti: 31.1.2021;


Faktúra 7_2021
prijatá: 18.1.2021; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 121005210; popis: faktúra za stravné lístky, január 2021; celková suma: 423,18 €; dátum vystavenia: 13.1.2021; dátum splatnosti: 18.1.2021;


Faktúra 8_2021
prijatá: 21.1.2021; dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa, 010 01 Žilina,; IČO: 31592503; faktúra číslo: 5042001944; popis: faktúra za Finančný spravodaj; celková suma: 16,39 €; dátum vystavenia: 15.1.2021; dátum splatnosti: 29.1.2021;


Faktúra 9_2021
prijatá: 1.2.2021; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1021020158; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.2.-28.2.2021; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2021; dátum splatnosti: 15.2.2021;


Faktúra 10_2021
prijatá: 2.2.2021; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, obdobie január - február 2021; celková suma: 374,00 €; dátum vystavenia: 1.2.2021; dátum splatnosti: 17.2.2021;


Faktúra 11_2021
prijatá: 2.2.2021; dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2021012; popis: faktúra za údržbárky materiál, obdobie január 2021; celková suma: 17,93 €; dátum vystavenia: 29.1.2021; dátum splatnosti: 14.2.2021;


Faktúra 12_2021
prijatá: 11.2.2021; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.2.-3.3.2021; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 6.2.2021; dátum splatnosti: 20.2.2021;


Faktúra 13_2021
prijatá: 11.2.2021; dodávateľ: UNION, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, ; IČO: 31322051; faktúra číslo: 11416891; popis: faktúra za poistenie, obdobie 19.2.2020-18.05.2021; celková suma: 172,99 €; dátum vystavenia: 4.2.2021; dátum splatnosti: 19.2.2021;


Faktúra 14_2021
prijatá: 11.2.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8276933257; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2021-31.01.2021; celková suma: 22,82 €; dátum vystavenia: 1.2.2021; dátum splatnosti: 17.2.2021;


Faktúra 15_2021
prijatá: 11.2.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8276990443; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.01.2021-31.01.2021; celková suma: 0,59 €; dátum vystavenia: 1.2.2021; dátum splatnosti: 17.2.2021;


Faktúra 16_2021
prijatá: 12.2.2021; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 121014193; popis: faktúra za stravné lístky, február 2021; celková suma: 427,01 €; dátum vystavenia: 09.2.2021; dátum splatnosti: 14.2.2021;


Faktúra 17_2021
prijatá: 11.2.2022; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8251780474; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.02.2021-28.02.2021; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.2.2021; dátum splatnosti: 17.2.2021;


Faktúra 18_2021
prijatá: 25.2.2020; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652002948; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2021; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 12.2.2021; dátum splatnosti: 26.2.2021;


Faktúra 19_2021
prijatá: 1.3.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1021030159; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.3.-31.3.2021; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.3.2021; dátum splatnosti: 15.3.2021;


Faktúra 20_2021
prijatá: 28.2.2021; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 1; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.1.-31.1.2021; celková suma: 1 713,64 €; dátum vystavenia: 27.2.2021; dátum splatnosti: 3.3.2021;


Faktúra 21_2021
prijatá: 8.3.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8278777738; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2021-29.02.2021; celková suma: 21,96 €; dátum vystavenia: 1.3.2021; dátum splatnosti: 17.3.2021;


Faktúra 22_2021
prijatá: 8.3.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8278841235; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.02.2021-29.02.2021; celková suma: 0,59 €; dátum vystavenia: 1.3.2021; dátum splatnosti: 17.3.2021;


Faktúra 23_2021
prijatá: 8.3.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8278839741; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.03.2021-31.03.2021; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.3.2021; dátum splatnosti: 17.3.2021;


Faktúra 24_2021
prijatá: 8.3.2021; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.3.-3.4.2021; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 6.3.2021; dátum splatnosti: 20.3.2021;


Faktúra 25_2021
prijatá: 8.3.2021; dodávateľ: Svetlana Štimová INPO, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 34808612; faktúra číslo: 2021024; popis: faktúra za údržbárky materiál, obdobie február 2021; celková suma: 28,90 €; dátum vystavenia: 28.2.2021; dátum splatnosti: 14.3.2021;


Faktúra 26_2021
prijatá: 7.4.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 5; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.2.-28.2.2021; celková suma: 1 414,07 €; dátum vystavenia: 7.4.2021; dátum splatnosti: 21.4.2021;


Faktúra 27_2021
prijatá: 7.4.2020; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 6; popis: faktúra za el. energia na výrobu tepla, obdobie 1.1.-31.3.2021; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 7.4.2021; dátum splatnosti: 21.4.2021;


Faktúra 28_2021
prijatá: 7.4.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 2021075; popis: faktúra za zabezp. činn. zodp. osoby , obdobie rok 2021; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 24.3.2021; dátum splatnosti: 6.4.2021;


Faktúra 29_2021
prijatá: 1.4.2020; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1021040167; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.4.-30.4.2021; celková suma: 120,00 €; dátum vystavenia: 1.4.2021; dátum splatnosti: 15.4.2021;


Faktúra 30_2021
prijatá: 7.4.2021; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.4.-3.5.2021; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 6.4.2021; dátum splatnosti: 20.4.2021;


Faktúra 31_2021
prijatá: 7.4.2021; dodávateľ: Mesto Medzilaborce, Mierova 326, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 00323233; faktúra číslo: 2110225120; popis: faktúra za komunálny odpad, obdobie rok 2021; celková suma: 316,80 €; dátum vystavenia: 19.3.2021; dátum splatnosti: 31.10.2021;


Faktúra 32_2021
prijatá: 7.4.2021; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 121022505; popis: faktúra za stravné lístky, marec 2021; celková suma: 564,66 €; dátum vystavenia: 12.3.2021; dátum splatnosti: 17.3.2021;


Faktúra 33_2021
prijatá: 7.4.2021; dodávateľ: DXa, s. r. o., SNP 37, 069 01 Snina,; IČO: 36455181; faktúra číslo: 20210346; popis: faktúra za činnosť bezp.techn. služby, obdobie 1.1.-31.3.2021; celková suma: 116,23 €; dátum vystavenia: 31.03.2021; dátum splatnosti: 14.04.2021;


Faktúra 34_2021
prijatá: 7.4.2021; dodávateľ: AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652003730; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 1. štvrťrok 2021; celková suma: 135,29 €; dátum vystavenia: 31.3.2019; dátum splatnosti: 14.4.2021;


Faktúra 35_2021
prijatá: 14.4.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8280620094; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2021-31.03.2021; celková suma: 27,06 €; dátum vystavenia: 1.4.2021; dátum splatnosti: 17.4.2021;


Faktúra 36_2021
prijatá: 14.4.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8280684901; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.03.2021-31.03.2021; celková suma: 0,59 €; dátum vystavenia: 1.4.2021; dátum splatnosti: 17.4.2021;


Faktúra 37_2021
prijatá: 14.4.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8280683100; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.04.2021-30.04.2021; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.4.2021; dátum splatnosti: 17.4.2021;


Faktúra 38_2021
prijatá: 14.4.2021; dodávateľ:Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava; IČO: 00602311; faktúra číslo: 221040059; popis: faktúra za servisné práce 2. štvrťrok 2021; celková suma: 387,14 €; dátum vystavenia: 12.4.2021; dátum splatnosti: 28.4.2021;


Faktúra 39_2021
prijatá: 20.4.2021; dodávateľ: AutoCont SK, a. r., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ; IČO: 36396222; faktúra číslo: 3652100064; popis: faktúra za nové verzie MAFMA HCM, obdobie 2. štvrťrok 2021; celková suma: 25,49 €; dátum vystavenia: 19.4.2021; dátum splatnosti: 3.5.2021;


Faktúra 40_2021
prijatá: 5.5.2021; dodávateľ: osobnyudaj.sk, s. r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice,; IČO: 50528041; faktúra číslo: 1021050162; popis: faktúra za výkon činnosti zodp. osoby, obdobie 1.5.-31.5.2021; celková suma: 36,00 €; dátum vystavenia: 1.5.2021; dátum splatnosti: 15.5.2021;


Faktúra 41_2021
prijatá: 4.5.2021; dodávateľ: Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ; IČO: 44483767; faktúra číslo: 2210000351; popis: faktúra za el. energia, vyúčtovanie; celková suma: -42,83 €; dátum vystavenia: 4.5.2021; dátum splatnosti: 18.5.2021;


Faktúra 42_2021
prijatá: 5.5.2021; dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, ; IČO: 46113177; faktúra číslo: 8210014748; popis: faktúra za el. energia, máj 2021; celková suma: 114,00 €; dátum vystavenia: 4.5.2021; dátum splatnosti: 18.5.2021;


Faktúra 43_2021
prijatá: 5.5.2021; dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava,; IČO: 31396674; faktúra číslo: 121034144; popis: faktúra za stravné lístky, apríl 2021; celková suma: 625,94 €; dátum vystavenia: 30.4.2021; dátum splatnosti: 5.5.2021;


Faktúra 44_2021
prijatá: 5.5.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8282463004; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2021-30.04.2021; celková suma: 23,92 €; dátum vystavenia: 1.5.2021; dátum splatnosti: 18.5.2021;


Faktúra 45_2021
prijatá: 5.5.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8282527295; popis: faktúra tel. poplatky, obdobie 01.04.2021-30.04.2021; celková suma: 0,59 €; dátum vystavenia: 1.5.2021; dátum splatnosti: 18.5.2021;


Faktúra 46_2021
prijatá: 5.5.2021; dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava; IČO: 35763469; faktúra číslo: 8282525977; popis: faktúra poplatok VÚC NET, obdobie 01.05.2021-31.05.2021; celková suma: 58,50 €; dátum vystavenia: 1.5.2021; dátum splatnosti: 18.5.2021;


Faktúra 47_2021
prijatá: 13.5.2021; dodávateľ: Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,; IČO: 35697270; faktúra číslo: 0107482184; popis: faktúra za tel. poplatky - mobil, obdobie 4.5.-3.6.2021; celková suma: 45,00 €; dátum vystavenia: 6.5.2021; dátum splatnosti: 20.5.2021;


Faktúra 48_2021
prijatá: 13.5.2021; dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembrra 1, 066 01 Humenné,; IČO: 31692311; faktúra číslo: 221221; popis: faktúra za tonera, obdobie máj 2021; celková suma: 49,42 €; dátum vystavenia: 6.5.2021; dátum splatnosti: 17.5.2021;


Faktúra 49_2021
prijatá: 7.5.2021; dodávateľ: UNION, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, ; IČO: 31322051; faktúra číslo: 11416891; popis: faktúra za poistenie, obdobie 19.5.2020-18.08.2021; celková suma: 172,99 €; dátum vystavenia: 4.5.2021; dátum splatnosti: 19.5.2021;


Faktúra 50_2021
prijatá: 14.5.2021; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 13; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.3.-31.3.2021; celková suma: 1 559,78 €; dátum vystavenia: 14.5.2021; dátum splatnosti: 28.5.2021;


Faktúra 51_2021
prijatá: 14.5.2021; dodávateľ: Základná škola, Duchnovičova 480, 068 01 Medzilaborce,; IČO: 37874055; faktúra číslo: 14; popis: faktúra za dodávku tepla, obdobie 1.4.-30.4.2021; celková suma: 836,73 €; dátum vystavenia: 14.5.2021; dátum splatnosti: 28.5.2021;